foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติประกาศรับนักเรียน นักศึกษา สอศ. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้แผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบเกี่ยวกับแผนเพิ่มนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 % จากปีการศึกษา 2560 หรือประมาณ 15,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ทุก ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการวางแผนรับเด็กระดับมัธยมปลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในจังหวัด และให้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) วางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ร่วมกันระหว่างสถานศึกษารัฐและเอกชน โดยดูจากผลการรับนักเรียน ต้องเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560 พร้อมทั้งให้ทุก อศจ. เสนอบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมเพื่อให้ กศจ. รับทราบ สำหรับการกำหนดแนวทางปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ศึกษาต่อ ให้มาเรียนสายอาชีพ เน้นหารายได้ระหว่างเรียน มีหอพัก มีงานทำ และสาขาวิชาที่รัฐและเอกชน ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันให้ปรับแก้ ให้รัฐประกาศรับสมัครเท่าเดิมในปี 2560 ซึ่งสอศ. ในส่วนกลางทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน โดยใช้งบ Rebanding ประชารัฐ ทั้งนี้แต่ละ อศจ. สามารถนำสื่อไปใช้ได้ โดย อศจ. ทำประชาพันธ์รับสมัครนักเรียนในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ไม่มีการแบ่งแยกรัฐและเอกชน สถานศึกษารัฐเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง กำหนดการรับสมัครก่อนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 วันและกำหนดวันสอบพร้อมกับ สพฐ. อีกทั้ง สอศ. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้สนับสนุนการแนะแนวในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฐ. ให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เลขาธิการกล่าวปิดท้าย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 10 มกราคม 2561

 

Read more: เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ไขปริศนา!! หลุมดำ“อาชีวะไทย”

เด็กอาชีวะยกพวกตีกันถึงขั้นตาย!! ทางออกไม่ใช่"ยุบสถานศึกษา"หรือ"ย้ายผู้บริหาร"ง่ายไปปะ...ติดตาม...ไขปริศนา!! หลุมดำ“อาชีวะไทย”กับ"คม ชัด ลึก"

          เราต่างทราบกันดีว่าประเทศไทยคนไทยนั้น “บ้าปริญญา”แห่เรียนปริญญาตรี โท เอก กัน ทั้งๆ ที่หลายคน โดยเฉพาะนักการเมืองใช้วิธีซื้อมาแปะข้างฝา เรามีมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา 200-300 แห่ง และตอนนี้มี oversupply คือระดับปริญญาตรี แต่ละปีมหาวิทยาลัยต้องการรับนักศึกษาราว 140,000 คน แต่เด็กนักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพียง70,000-80,000 คน

Read more: ไขปริศนา!! หลุมดำ“อาชีวะไทย”

เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” จากหมอจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นเป็นรัฐมนตรีศึกษาฯ(ตอนที่1) : เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นการสนทนาที่ยาวกว่า 2 ชั่วโมง กับการเล่าเรื่องราวที่ได้ทำมาในห้วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้มีอาชีพหมอจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ประจำอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อถูกทาบทามให้มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อมาพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แต่ทำได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ต้องมารับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และล่าสุดได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเต็มตัว กับสารพัดโจทย์ที่ต้องแก้เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย เดิมทีก่อนมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ นพ.ธีระเกียรติ ไปๆ มาๆ กรุงเทพฯ-ลอนดอน ไม่มีบ้านอยู่กรุงเทพฯ เมื่อต้องรับบทบาทรัฐมนตรี มารับเงินเดือนเดือนละ 70,000 บาท/เดือน พร้อมค่าเลี้ยงรับรอง 40,000 บาท/เดือน เพื่อบริหารเงินงบประมาณปีละกว่า 500,000 ล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ยังไม่มีบ้านอยู่ ได้แต่เป็นเพียงผู้อาศัย

Read more: เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

14 บริษัทจับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อก่อตั้งExcellent Model Schoolหรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ46แห่งนำโดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นตัวแทนลงนาม กับ14องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ นำโดย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Read more: 14 บริษัทจับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ

แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 20 ปี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2579 โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 2.พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 3.ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5.เพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ 7.ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และยังมีอีก 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 1.การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 2.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา4.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ 5.พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

“สอศ.ถือเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการยกระดับงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล” เลขาธิการ กอศ.กล่าว
  ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/542599

 

Read more: แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 20 ปี

เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าว ตนจะเดินหน้าสายต่อนโยบายของรัฐบาล ในการทำให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้กลับไปดูแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และให้จัดทำเป็นปฏิทินการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนการทำงานมีความคืบหน้าและเห็นผลอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ  นอกจากนี้ก็จะมาดูว่างานที่ทำมาแล้ว มีเรื่องใดที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา  ที่สอศ.ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กในโรงเรียนมัธยม เมื่อเข้าร่วมโครงการก็มักจะสมัครเข้าร่วมโครงการแบบยกชั้นเรียน ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้น เป็นต้น

Read more: เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล

นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ มร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเลอร์ (The Explorer) รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ทั้งนี้ นายอกนิษฐ์กล่าวว่า สอศ.ทำความร่วมมือกับไมเนอร์โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorers โดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมินและติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้วยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คนเข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่น คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ และอีก 1 คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ

Read more: อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล

เวทีฝีมือแรงงานอาเซียนปลุกอาชีวะปรับหลักสูตรใหม่

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการที่ทีมเยาวชนไทยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียคว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดงว่า เหรียญทองที่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่  เพราะต้องต่อสู้กับชาติต่างๆ โดยเฉพาะมาเลเซียเจ้าภาพที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างมากเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้ อย่างไรก็ตามตนก็รู้สึกพอใจ เพราะในจำนวนเหรียญทองนั้นเป็นเด็กจากอาชีวะถึง 2 เหรียญทอง คือ นายอดิรุจ สีสัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค(วท.)นนทบุรี ได้รับเหรียญทองสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม และนายศุภกิจ ภู่แดงเชือก วท.นครราชสีมา สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีน.ส.ธัญพร ขัดทา วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)เชียงใหม่ ได้เหรียญทองแดง สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

Read more: เวทีฝีมือแรงงานอาเซียนปลุกอาชีวะปรับหลักสูตรใหม่

เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา

            

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตนจะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ฝากกงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาล และ ศธ. โดยไม่ต้องกังวลว่างานอาชีวะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมางานของ สอศ.ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เราผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและตอบโจทย์ประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยสนับสนุนงบประมาณทำให้ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดีขึ้นตามลำดับจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 2560 ก็ขอให้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่สอศ.ได้วางไว้อย่างเต็มที่

Read more: เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ
 
 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0 โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปจากการเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่า สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงไหน แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนย่อมหนีไม่พ้นทรัพยากร “คน” มูลนิธิเอสซีจีซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคนด้วยการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีวะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงให้ทุน “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นรุ่นที่ 4 แล้วจำนวน 400 คน ทั้งในสายช่างและสายบริการ
 
 
น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาเรียนอาชีวศึกษาและพัฒนาสู่การเป็น “ฝีมือชน” ที่เก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวะทั้งต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.3 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 400 ทุน ซึ่งทุนนี้ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนมีข้อแม้นิดเดียวว่าเมื่อเข้าเรียน ปวช.แล้ว น้องๆ จะต้องรักษาเกรดให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.5 รวมถึงมีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคม โดยนอกจากทุนที่ได้รับ น้องๆ ยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ จนจบการศึกษารวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ
 
 
ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมีที่มาจากความชอบเล็กๆ เสมอ เพียงแค่เราต้องหามันให้เจอ มูลนิธิเอสซีจีขอร่วมสนับสนุนน้องๆ ให้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เลือกทำในสิ่งที่รัก หากรู้ตัวว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ก็เลือกเดินบนเส้นทางนั้น บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะประเทศไทยยังต้องการ “ฝีมือชน” อีกมาก มาร่วม “เปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพ” กันเถอะ
 

Read more: ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ