foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

สอศ.ร่วมมือไมโครซอฟท์

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork มาสร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ครบวงจรเสริมทักษะวิชาชีพนอกห้องเรียนด้านต่าง ๆ โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ที่เน้นยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยประโยชน์ในการนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork” มาใช้จะเป็นการขยายช่องทางให้เด็กอาชีวะ มีเครือข่ายเชื่อมกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเลือกงานที่ใช่ในแบบที่ชอบได้ นักศึกษาได้เรียนรู้โลกอาชีพจากข้อมูลการจ้างงาน และเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ครูใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและระบบออนไลน์ รวมถึงประเมินและรับรองผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เทคโนโลยนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Microsoft YouthWork แล้ว ในระยะต่อไปจะนำระบบนี้ไปใช้นำร่องใน 20 วิทยาลัยที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มวิทยาลัยต้นแบบในโครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาให้เป็นสุดยอดอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยเหล่านี้ก็มีบริษัทใหญ่เข้ามาสนับสนุน อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี บริษัท ช.การช่าง จำกัด เป็นต้น

นายอรพงศ์ กล่าวว่า เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยให้บุคลากรอาชีวศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นการนำเยาวชนอาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานกว่า 2,500 หลักสูตร อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดกว้างให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมด้วย

 

 

สอศ.จับมือไมโครซอฟท์ สร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์
                   
สอศ.-ไมโครซอฟท์ จับมือนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork มาสร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ครบวงจรเสริมทักษะวิชาชีพนอกห้องเรียน เชื่อมเครือข่ายหางานกับผู้ประกอบการโดยตรง                     

เดลินิวส์  จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 16.26 น. ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/524833

วันนี้ (19 ก.ย.)ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork มาสร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ครบวงจรเสริมทักษะวิชาชีพนอกห้องเรียนด้านต่าง ๆ โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ที่เน้นยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยประโยชน์ในการนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork” มาใช้จะเป็นการขยายช่องทางให้เด็กอาชีวะ มีเครือข่ายเชื่อมกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเลือกงานที่ใช่ในแบบที่ชอบได้ นักศึกษาได้เรียนรู้โลกอาชีพจากข้อมูลการจ้างงาน และเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ครูใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและระบบออนไลน์ รวมถึงประเมินและรับรองผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เทคโนโลยนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Microsoft YouthWork แล้ว ในระยะต่อไปจะนำระบบนี้ไปใช้นำร่องใน 20 วิทยาลัยที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มวิทยาลัยต้นแบบในโครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาให้เป็นสุดยอดอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยเหล่านี้ก็มีบริษัทใหญ่เข้ามาสนับสนุน อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี บริษัท ช.การช่าง จำกัด เป็นต้น

นายอรพงศ์ กล่าวว่า เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยให้บุคลากรอาชีวศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นการนำเยาวชนอาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานกว่า 2,500 หลักสูตร อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดกว้างให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมด้วย  ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/524833