foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา

            

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตนจะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ฝากกงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาล และ ศธ. โดยไม่ต้องกังวลว่างานอาชีวะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมางานของ สอศ.ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เราผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและตอบโจทย์ประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยสนับสนุนงบประมาณทำให้ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดีขึ้นตามลำดับจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 2560 ก็ขอให้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่สอศ.ได้วางไว้อย่างเต็มที่

เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา
                    “ชัยพฤกษ์” ฝากงานผู้บริหารสอศ.เชื่อมือ “สุเทพ” นำพางานอาชีวะสู่ความสำเร็จ มั่นใจประเทศไทยเป็นฮับด้านอาชีวะของอาเซียนได้
                     

เดลินิวส์   อังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 12.58 น. ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/526538

วันนี้ (27 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตนจะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ฝากกงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาล และ ศธ. โดยไม่ต้องกังวลว่างานอาชีวะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมางานของ สอศ.ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เราผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและตอบโจทย์ประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยสนับสนุนงบประมาณทำให้ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดีขึ้นตามลำดับจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 2560 ก็ขอให้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่สอศ.ได้วางไว้อย่างเต็มที่

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับการอาชีวศึกษาระดับอาเซียน เนื่องจากอาชีวศึกษาของประเทศไทยมีความโดดเด่นในสาขาการโรงแรม และชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งเรามีครูต่างชาติที่สอนอยู่ในวิทยาลัยสังกัด สอศ.ถึง 618 คน และ มีเด็กต่างชาติมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวะ ประมาณ 428 คน ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ จะเข้ามาช่วยสานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ดร.สุเทพ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จะนำพางานของ สอศ.ไปสู่ความสำเร็จได้....


อ่านต่อที่ : เดลินิวส์  27 กันยายน 2559
http://www.dailynews.co.th/education/526538