foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

เวทีฝีมือแรงงานอาเซียนปลุกอาชีวะปรับหลักสูตรใหม่

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการที่ทีมเยาวชนไทยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียคว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดงว่า เหรียญทองที่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่  เพราะต้องต่อสู้กับชาติต่างๆ โดยเฉพาะมาเลเซียเจ้าภาพที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างมากเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้ อย่างไรก็ตามตนก็รู้สึกพอใจ เพราะในจำนวนเหรียญทองนั้นเป็นเด็กจากอาชีวะถึง 2 เหรียญทอง คือ นายอดิรุจ สีสัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค(วท.)นนทบุรี ได้รับเหรียญทองสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม และนายศุภกิจ ภู่แดงเชือก วท.นครราชสีมา สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีน.ส.ธัญพร ขัดทา วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)เชียงใหม่ ได้เหรียญทองแดง สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

นายสินเธาว์ กล่าวต่อไปว่า เหรียญทองที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งแม้เจ้าภาพก็ยังเอาชนะไม่ได้ ส่วนสาขาอื่นที่ยังไม่ได้รางวัลก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เข้มแข็ง เพราะยังมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง เช่น ความตื่นเต้น หรือความเจ็บป่วย เป็นต้น
นายสินเธาว์ กล่าวอีกว่าประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 10 ครั้งตั้งแต่ปี2538 ทำให้ได้ประโยชน์มากมาย ซึ่งในส่วนอาชีวะได้นำข้อมูลมาปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมดอิงตามมาตรฐานอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ในปี2560 รวมถึงต่อไปจะต้องปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะอาชีพทุกระดับด้วย ตั้งแต่ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะได้นำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานจากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษา

" ที่ผ่านมาเราแข่งในประเทศก็กำหนดหลักเกณฑ์กันเอง แต่ต่อไปต้องปรับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจะมั่นใจได้ว่าเราได้ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง เพราะเกณฑ์การแข่งขันระดับสากลนั้นล้วนมาจากความต้องการของสถานประกอบการนั่นเอง" ที่ปรึกษาสอศ.กล่าวและว่า สำหรับปี 2561 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางอาชีวะคงต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เลย ...
เดลินิวส์  พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 16.45 น.
     
อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/527058

 

 

เวทีฝีมือแรงงานอาเซียนปลุกอาชีวะปรับหลักสูตรใหม่
                   

สอศ.ชื่นชมเด็กอาชีวะมีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงในเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่11ที่มาเลเซีย ชี้เจองานหินฝ่าด่านเจ้าภาพ แต่ยอมรับได้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวะ โดยนำมาปรับหลักสูตรใหม่อิงมาตรฐานอาเซียน เริ่มใช้ปีการศึกษาหน้า                       
                 

                     

               
                 
                   

 

วันนี้(29กย.) นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการที่ทีมเยาวชนไทยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียคว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดงว่า เหรียญทองที่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่  เพราะต้องต่อสู้กับชาติต่างๆ โดยเฉพาะมาเลเซียเจ้าภาพที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างมากเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้ อย่างไรก็ตามตนก็รู้สึกพอใจ เพราะในจำนวนเหรียญทองนั้นเป็นเด็กจากอาชีวะถึง 2 เหรียญทอง คือ นายอดิรุจ สีสัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค(วท.)นนทบุรี ได้รับเหรียญทองสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม และนายศุภกิจ ภู่แดงเชือก วท.นครราชสีมา สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีน.ส.ธัญพร ขัดทา วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)เชียงใหม่ ได้เหรียญทองแดง สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

นายสินเธาว์ กล่าวต่อไปว่า เหรียญทองที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งแม้เจ้าภาพก็ยังเอาชนะไม่ได้ ส่วนสาขาอื่นที่ยังไม่ได้รางวัลก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เข้มแข็ง เพราะยังมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง เช่น ความตื่นเต้น หรือความเจ็บป่วย เป็นต้น
นายสินเธาว์ กล่าวอีกว่าประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 10 ครั้งตั้งแต่ปี2538 ทำให้ได้ประโยชน์มากมาย ซึ่งในส่วนอาชีวะได้นำข้อมูลมาปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมดอิงตามมาตรฐานอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ในปี2560 รวมถึงต่อไปจะต้องปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะอาชีพทุกระดับด้วย ตั้งแต่ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะได้นำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานจากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษา

" ที่ผ่านมาเราแข่งในประเทศก็กำหนดหลักเกณฑ์กันเอง แต่ต่อไปต้องปรับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจะมั่นใจได้ว่าเราได้ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง เพราะเกณฑ์การแข่งขันระดับสากลนั้นล้วนมาจากความต้องการของสถานประกอบการนั่นเอง" ที่ปรึกษาสอศ.กล่าวและว่า สำหรับปี 2561 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางอาชีวะคงต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เลย ...
เดลินิวส์  พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 16.45 น.
     
อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/527058