foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

ให้นโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในทุกมิติ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมรับนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการรับนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 จาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กอศ.คนใหม่) รวมทั้งผู้บริหาร สอศ. และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,100 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี

Read more: ให้นโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

สอศ.ร่วมมือไมโครซอฟท์

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork มาสร้างศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ครบวงจรเสริมทักษะวิชาชีพนอกห้องเรียนด้านต่าง ๆ โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ที่เน้นยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยประโยชน์ในการนำเทคโนโลยี Microsoft YouthWork” มาใช้จะเป็นการขยายช่องทางให้เด็กอาชีวะ มีเครือข่ายเชื่อมกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเลือกงานที่ใช่ในแบบที่ชอบได้ นักศึกษาได้เรียนรู้โลกอาชีพจากข้อมูลการจ้างงาน และเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ครูใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและระบบออนไลน์ รวมถึงประเมินและรับรองผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เทคโนโลยนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Microsoft YouthWork แล้ว ในระยะต่อไปจะนำระบบนี้ไปใช้นำร่องใน 20 วิทยาลัยที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มวิทยาลัยต้นแบบในโครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาให้เป็นสุดยอดอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยเหล่านี้ก็มีบริษัทใหญ่เข้ามาสนับสนุน อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี บริษัท ช.การช่าง จำกัด เป็นต้น

นายอรพงศ์ กล่าวว่า เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยให้บุคลากรอาชีวศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นการนำเยาวชนอาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานกว่า 2,500 หลักสูตร อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดกว้างให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมด้วย

Read more: สอศ.ร่วมมือไมโครซอฟท์

อาชีวะไทย-โสมขาวร่วมผลักดันการจัดการอาชีวศึกษาทวิวุฒิ เรียนจบได้วุฒิการศึกษาไทย-เกาหลี

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังต้อนรับ มิสคิม ฮง ซุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาแทกู สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเจรจาหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยให้ประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกูแล้วนั้น ครั้งนี้ผู้บริหาร ศธ.เกาหลี และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และเจรจาหารือความร่วมมือโดยมีแผนการดำเนินการร่วมกันว่าในเดือนตุลาคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษาไทยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกาหลี และทางเกาหลีจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อแนะนำการจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับดำเนินการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษาระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่าทวิวุฒิ (Dual Degree)

Read more: อาชีวะไทย-โสมขาวร่วมผลักดันการจัดการอาชีวศึกษาทวิวุฒิ เรียนจบได้วุฒิการศึกษาไทย-เกาหลี

บอร์ดอาชีวพิจารณาเรื่องการเทียบโอน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รายวิชา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยที่ประชุมเห็นว่าการเทียบโอน ควรเทียบโอนเป็นรายสมรรถนะ มีการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กว่า 800 แห่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างประเมิน และให้มีการตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาขึ้นมาเป็น ผู้ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมอบให้ สอศ.กลับมาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อที่ประชุม กอศ.ในครั้งต่อไป

Read more: บอร์ดอาชีวพิจารณาเรื่องการเทียบโอน

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในงาน “เสวนาอาชีวะทางเลือก เพื่ออนาคต ตอบโจทย์ ประเทศไทย” ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ ว่า ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต ภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ วันนี้คงต้องปรับเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเป็นเคยเป็นทางเลือกทางการศึกษา แต่เป็นทางหลักเพื่ออนาคตของนักเรียน นักศึกษา และเป็นอนาคตของประเทศชาติ โดยมีภาคเอกชนจะเป็นตัวนำในการร่วมผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา และในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่ายการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อ.กรอ.อศ.) โดยการทำงานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

Read more: สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

เมื่ออาชีวศึกษาชั้นดี หลงทางอยากเป็นอุดมศึกษา

เมื่ออาชีวศึกษาชั้นดี หลงทางอยากเป็นอุดมศึกษา

 

อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
       สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
       สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
       คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


       
       ผมได้ยินนายจ้างและผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก พากันบ่นเรื่องอาชีวศึกษา ที่หลงทางพากันเลิกผลิตคนอาชีวะชั้นดีที่ประเทศต้องการเป็นอย่างยิ่ง และที่สอนกันออกมาก็มีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการ
       
       การขาดแคลนแรงงานฝีมือของประเทศไทยนั้นหนักหนามาก ผมไปดื่มกาแฟแถวๆ แยกอโศก เด็กเสิร์ฟพูดภาษาอังกฤษปร๋อ พูดภาษาไทยไม่ได้เลย จนต้องถามว่ามาจากไหน คำตอบคือฟิลิปปินส์ ผมอดรนทนไม่ได้ต้องเดินไปถามเจ้าของร้านว่าทำไมไม่จ้างคนไทย เขาตอบว่าคนไทยไม่มีที่ภาษาอังกฤษดี และไม่อดทน
       
       ในวงการคอมพิวเตอร์ ก็มีเสียงบ่นกันมากมายว่า หาโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานได้จริงและทำได้ดียากมาก ผลิตมาแต่บัณฑิตปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจล้นตลาดมากมาย ที่ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นๆ ได้ แต่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมเองได้เลย เรื่องเหล่านี้ถ้าเรามีอาชีวศึกษาที่เข้มแข็งจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยได้
       
       แท้จริงแล้วแท่งอาชีวศึกษานั้นสำคัญมาก ประเทศไทยไม่ได้ต้องการบัณฑิตมากมาย โดยเฉพาะบัณฑิตคุณภาพต่ำ ที่มีเกลื่อนล้นประเทศในเวลานี้ แต่เราต้องการผู้จบทางอาชีวศึกษาฝีมือดี ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สมัยนี้ช่างฝีมือดี รายได้ดีมาก ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ฝีมือปราณีตบางคนที่ผมรู้จัก ค่าแรงวันละ 2,000 บาท (เดือนละ 60,000) รายได้ดีกว่าเงินเดือนผมเสียอีกครับ
       
       ประเด็นปัญหาของอาชีวศึกษาในทัศนะของผม มีอยู่สองประการ

Read more: เมื่ออาชีวศึกษาชั้นดี หลงทางอยากเป็นอุดมศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาฯ สอศ. คนใหม่

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) วันที่ 23 ส.ค. ที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่จะว่าง จำนวน 3 ราย คือ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น เลขาธิการ กอศ. และ ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัด ศธ.เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณา เนื่องจากมีสองแนวทางในการพิจารณา คือ การโยกย้ายระดับ 10 ด้วยกันซึ่งตนจะพิจารณาเอง ส่วนระดับ 9 ขึ้น 10 นั้น จะให้อำนาจปลัด ศธ.และผู้บริหารองค์กรหลักเป็นผู้พิจารณาและสรรหาตามกระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะนำรายชื่อเสนอ ครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้า

Read more: ดร.สุเทพ ชิตวงษ์  เลขาฯ สอศ. คนใหม่

คลอดมาตรฐานครูฝึกฯอาเซียน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า GIZ ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน หรือ RECOTVET ขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อประกัน คุณภาพการสอนงานในสถานประกอบการ ว่าครูฝึกสามารถสอนงานอย่างครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอย่างแท้จริง โดยขณะนี้ได้จัดทำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสู่การรับรองของสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการของแต่ละประเทศในอาเซียนนำ ไปปฏิบัติต่อไป และ โครงการที่ 2 คือ การพัฒนามาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2560

Read more: คลอดมาตรฐานครูฝึกฯอาเซียน

สอศ.ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทวิภาคีสร้างงานสร้างอาชีพ

นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับ มูลนิธิพระดาบส ว่า สอศ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ และสมรรถนะวิชาชีพที่นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่อาชีวศึกษาได้ดำเนินการอยู่นั้น เป็นการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนที่มุ่งสู่อาชีพหรือการมีงานทำได้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนพระดาบสในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี จึงมีความประสงค์ให้นักศึกษาระดับ ปวส. ที่โรงเรียนพระดาบสยังไม่ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบทวิภาคี มาร่วมเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีแล้ว เช่น สาขาบริบาลเคหภัณฑ์ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพที่หลักสูตรกำหนดไว้ ทั้งนี้สอศ.จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมกับมูลนิธิ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และจะมีการร่วมกันสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การสอน เอกสาร ตำราอาคาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างคนคุณภาพเพื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน โลกแห่งอาชีพที่เป็นความยั่งยืนของประเทศ

Read more: สอศ.ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทวิภาคีสร้างงานสร้างอาชีพ